Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

Lost145
I w moim mniemaniu na koniec świata poszedłeś. Tam gdzie diabeł mówi dobranoc.
— J.L. Wiśniewski "Na fejsie z moim synem"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Lost145
3627 b33c 500
Reposted frommbro mbro viamonnqi monnqi
Lost145
1112 c00a
PO PROSTU .
Reposted fromcaataleya caataleya viamonnqi monnqi
Lost145
3354 c2df

Taras Loboda

7350 0200
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaunmadebeds unmadebeds
Lost145
7413 8919
Reposted frombialetulipany bialetulipany vialecgo lecgo
Lost145
7058 a867 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany vialecgo lecgo
Lost145
8382 f0cd 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany vialecgo lecgo
Lost145
6139 548b 500
widok z sypialni.
Reposted frombialetulipany bialetulipany vialecgo lecgo
Lost145
7973 7b48
Reposted fromjagoda-doll jagoda-doll viamonnqi monnqi
Lost145
Czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe.
— Nicholas Sparks - Szczęściarz
Reposted fromkonwalia konwalia viaradioactive radioactive
Lost145
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaradioactive radioactive
Lost145
1022 4a73
Reposted fromIriss Iriss viaradioactive radioactive
Lost145
Lost145
5088 24d1
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaradioactive radioactive
Lost145
7914 31b9
Lost145
Lost145
pamiętam dni, gdy szukałem Cię w odbiciu szyb.
— Artur Rojek
Reposted fromsognicommeso sognicommeso viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl