Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

Lost145
Reposted fromshakeme shakeme
7211 45a9
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamist-ery mist-ery

March 08 2013

Lost145

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— jonasz kofta "co to jest miłość"
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viaellin ellin
Lost145
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko viasowaaa sowaaa
Lost145
4207 fb07
Reposted frommisswindy misswindy viajoannem joannem
Lost145
7711 6ffc 500
Reposted fromhooded hooded viajoannem joannem
Lost145
(...), klucza do szczęścia nie powinno się odnajdywać w mężczyźnie. Że niezależna silna kobieta powinna odkrywać pełnię w sobie samej.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viajoannem joannem
Lost145
Lost145
- Naprawdę ukradłeś jej telefon i nagrałeś swój głos wyjący jej imię jako dzwonek?”
- Może.
— Nalini Singh, Play of Passion
Reposted frommefir mefir viajoannem joannem
Lost145
Jest mi tak pięknie smutno. Jak kiedyś... 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromSalvator Salvator viamonnqi monnqi
Lost145
5055 a7d4 500
9962 cff9
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaDOBRADUPA DOBRADUPA
1826 1aff
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskins skins
Lost145
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
— Miś ^^
Lost145
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromajmaga ajmaga viajasmine26 jasmine26
Lost145
7832 cba4
Reposted fromcountingme countingme viamist-ery mist-ery
3275 8230
Reposted fromIndesirable Indesirable viajoannem joannem
Lost145
  Możemy kłócić się zażarcie, a potem całować się na dobranoc.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Dziecko Noego
Reposted fromIriss Iriss viajoannem joannem
Lost145

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

Lost145
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl